JAMES BOND POWRÓCIŁ
MY NAME IS BOND…
MACIEK – SHUT UP THIRTY
PÓŁ WIEKU MA SIĘ TYLKO RAZ
BYĆ KOBIETĄ, BYĆ KOBIETĄ…
BEATA I KUBA