MAJOWI „KOMUNIŚCI”
PÓŁ WIEKU MA SIĘ TYLKO RAZ
BYĆ KOBIETĄ, BYĆ KOBIETĄ…
BEATA I KUBA